Dokumenta te Nevojshme

Në ketë faqe do të gjeni dokumenta të nevojshme, formula kërkesash, formulare,  etj … dokumenta këto që kërkohen nga institucioni ynë në marrëdhënie me publikun.

Formular Kërkese / Ankese

Shërbime me pagesë
  • Fotokopje e dokumentcionit të dosjes             1000 Lekë
  • Vërtetim për shlyerjen e detyrimit                      500 Lekë