Dokumenta te Nevojshme

Ne kete faqe do të gjeni dokumenta të nevojshme, formatë kërkesash, formulare,  etj … dokumenta këto që kërkohen nga institucioni yne në mardhënie me publikun.

ShkarkoFormat Kerkese standart (Ligji per te Drejten e Informimit)

ShkarkoFormular Ankese

Shkarko Format Kërkese

ShkarkoFormulari i Aplikimit për Shlyerjen e Detyrimit për Individet

ShkarkoFormulari i Aplikimit për Shlyerjen e Detyrimit për Shoqëritë Tregtare

Sherbime me pagese
  • Fotokopje e dokumentcionit të dosjes             1000 Lekë
  • Vërtetim për shlyerjen e detyrimit                      500 Lekë