Ekspert i Ndërtimtarisë Civile

Kërkohet Ekspert i Fushës së Ndërtimtarisë Civile për të kryer akte ekspertize për vlerësimin e gjendjes dhe kushtet e godinës për përdorim Zyra Administrative.

Për më shumë informacion kontaktoni në adresën e email-it zyrtar: info@atk-kredi.gov.al / ose paraqituni pranë ambienteve tona në adresë: Njësia Administrative nr.5, Tiranë.
Rruga “Dora D’Istria’, Ndërtesa 22, Hyrja 1,Kodi 3771821017