Njoftim i Ankandit

Njoftojmë se ankandi: Lloji pasurisë Ndërtesë, sip. 480m², nr.586/9, zk. nr.1967, volumi 8, fq. 111, i ndodhur në Hotolisht, Librazhd , i cili zhvillohet nga data 12.04.2021 – 03.05.2021, ora 11:00, i publikuar në Buletinin e Njoftimeve publike Nr.54 datë 12.04.2021 në APP (Agjensia e Prokurorimit Publik), do të shtyhet afati i fundit për në datën 04.05.2021 ora 11:00 për arsye se data 03.05.2021 është ditë pushim zyrtar.

FTESE PER BASHKEPUNIM

NJOFTIM BASHKEPUNIMI ME NJE EKSPERT VLERESUES TE LICENSUAR. PER CDO INFORMACION TE METEJSHEM MUND TE PARAQITENI PRANE ZYRAVE TONA.