Kërkese për Ekspert Vlerësimi të Liçensuar

Agjencia e Trajmit të Kredive (ATK) kërkon ekspert vlerësues i liçensuar për të kryer raportet e vlerësimit për pasuritë e paluajtshme të mëposhtme:

  • Pasuria “ Truall” me nr.205/340, vol.5 , fq.30, ZK 1053 me sipërfaqe 1930.5 , e ndodhur në Arshi – Lengo, Gjirokastër.
  • Pasuria “Ndërtesë” me nr.219/25, regjistruar në Vol.4 , Fq.224 , ZK.1306 , me sip. Nd. 200 m2, e ndoshur në fshatin Çepan, Skrapar. 
  • Pasuria “Ndërtesë” me nr.156, rregjistruar në Vol.2 , Fq.201 , ZK.3868 , me sip.totale 655 m2 , e ndodhur në fshatin Zaberzan i Ri , Skrapar.
  • Pasurinë “Truall” me Nr. 2/53, Vol.13, Fq.74, ZK 2917 me sip. 3143.4 m2, e ndodhur në Përmet.
  • Pasuria “Arë” me nr. 33, ZK 1180 me sipërfaqe 1250 , e ndodhur në Gramsh. 
  • Pasuria “Arë” me nr. 87/20, ZK 1806, Vol.3, Fq.124 me sipërfaqe 1200 , e ndodhur në fshatin Çlirim, Berat. 
  • Pasuria “Arë” me nr. 102/3, ZK 1806, Vol. 2, Fq. 183, me sipërfaqe 5038 , e ndodhur në fshatin Çlirim, Berat. 
  • Pasuria “Ullishte” me nr. 25/45, ZK 1806, Vol.4, Fq.130, me sipërfaqe 1750 , e ndodhur në fshatin Çlirim, Berat. 
  • Pasuria “Arë” me nr. 77/119, ZK 1806, Vol.7, Fq.1 me sipërfaqe 2000 , e ndodhur në fshatin Çlirim, Berat.
  • Pasuria “Arë” me nr. 50/55, ZK 1806, Vol.5, Fq.198 me sipërfaqe 1400 , e ndodhur në fshatin Çlirim, Berat.