Kërkesë për topograf të liçensuar

Agjencia e Trajmit të Kredive (ATK) kërkon topograf i liçensuar për të kryer planet e rilevimit për pasuritë e paluajtshme të mëposhtme:

  • Pasuria “Depo”, me nr. hipotekor 163, datë 17.11.2006 dhe sip.73.5 me vendndodhje në Lagjen “28 Nëntori” në Vlorë. 
  • Pasuria “Magazinë” me nr. hipotekor 1387 datë 04.09.1995 me vendndodhje në fshatin Qerret, Shllak të Shkodrës.
  • Pasuria “Ndërtesë” me nr. hipotekor 488 datë 03.03.1993 me vendndodhje në fshatin Ibë, në Tiranë.
  • Pasuria “Banesë” me nr.hipotekor 144 datë 31.01.2000 me vendndodhje në fshatin Llakatund, në Vlorë.
  • Pasuria “Truall” me nr.235/115, ZK 8504, Vol. 18, Fq.104 me sip. 200 m2, me vendndodhje në fshatin Uznovë, në Berat. 
  • Pasuria “Apartament” me nr.376/9+1-4, ZK 1869, me sip.64 m2, me vendndodhje në fshatin Grudë e Re, në Shkodër. 
  • Pasuria “Shtëpi banimi”, me nr. Hipotekor 34, datë 08.08.2000, ZK 3542 me vendndodhje në fshain Sukth, Durrës.