Njoftim i Ankandit

Njoftojmë se ankandi: Lloji pasurisë Ndërtesë, sip. 480m², nr.586/9, zk. nr.1967, volumi 8, fq. 111, i ndodhur në Hotolisht, Librazhd , i cili zhvillohet nga data 12.04.2021 – 03.05.2021, ora 11:00, i publikuar në Buletinin e Njoftimeve publike Nr.54 datë 12.04.2021 në APP (Agjensia e Prokurorimit Publik), do të shtyhet afati i fundit për në datën 04.05.2021 ora 11:00 për arsye se data 03.05.2021 është ditë pushim zyrtar.