Programi Transparences

REGJISTRI I KERKESAVE DHE I PERGJIGJEVE VITI/2  2021

REGJISTRI I KERKESAVE DHE I PERGJIGJEVE VITI 2021

REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE VITI 2020

REGJISTRI-I-KERKESAVE-DHE-PERGJIGJEVE-VITI-2019

REGJISTRI-I-KERKESAVE-DHE-PERGJIGJEVE-VITI-2018

REGJISTRI_i_KERKESAVE_dhe_PERGJIGJEVE_Viti_2017

ShkarkoPROGRAMI I TRANSPARENCES SE AGJENCISE SE TRAJTIMIT TE KREDIVE

Olta Çobani
Koordinator për të Drejtën e Informimit
E-mail: Olta.Cobani@financa.gov.al
Tel: 00355 68 898 8888
Adresa: Njësia Administrative nr.5, Tiranë.
Rruga “Dora D’Istria’, Ndërtesa 22, Hyrja 1,Kodi 3771821017

Orari: E Hënë – E Ejnte 08:00 – 16:30,
E Premte 08:00 – 14:00