Drejtor i Përgjithshëm

Z. Eri Koshaj është Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Trajtimit të Kredive nga muaji shkurt 2018. Z.Koshaj  ka përfunduar Masterin Shkencor të Integruar të Nivelit të Dytë, pranë Fakultetit të Drejtësisë, në Universitetin “Marin Barleti”, në vitin 2007 dhe ka kryer Masterin Profesional në “Administrim Publik” në Universitetin “Aleksandër Moisiu”. Vlen për t’u përmendur eksperienca studimore 2-vjeçare në shkollën   Schtudienkolleg – Bonn, Gjermani.

Në karrierën e tij profesionale, ai ka mbajtur pozicione të ndryshme në administratën publike dhe në sektorin privat. Z. Koshaj e ka nisur karrierën e tij në vitin 2008 si Menaxher Marketingu pranë Kompanisë, AED Distribution duke vazhduar më pas si Asistent Ligjor pranë Agjencisë Concord T&T dhe Legal Expert në projektin SELEA, të financuar nga Komiteti Europian, të implementuar nga kompania Agrotec dhe Grontmij A/S, Danimarkë. Që prej vitit 2012, ka patur një eksperincë disa vjeçare fillimisht si Specialist i Burimeve Njerëzore dhe më pas si Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t, duke dhënë kontributin e tij në zgjidhjen e problematikave ligjore dhe ato logjistike.

Z.Koshaj e ka filluar eksperiencen e tij në Agjencine e Trajtimit të Kredive, që prej vitit 2016,si Përgjegjës i Sektorit Juridik dhe Arkëtime, më pas si Zv/Drejtor i Përgjithshëm dhe tanimë Drejtor i Përgjithshëm.

Z.Koshaj zotëron gjuhën angleze dhe atë gjermane

Është anëtar i Dhomës së Avokatisë që prej vitit 2013.