VENDE VAKANDE

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE Deri më 15 Dhjetor 2023

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE ASISTENTE Deri më 17 Nëntor 2023

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE RECEPSIONIST Deri më 07 Gusht 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PROTOKOLL DHE ARKIVE Deri më 21 Korrik 2023

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE MAGAZINIER Deri më 14 Korrik 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PROTOKOLL Deri më 1 Qershor 2023

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE RECEPSIONIST Deri më 1 Qershor 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE Deri më 13 Prill 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022 Deri më 23 Dhjetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 09 Dhjetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 17 Nëntor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022 Deri më 17 Nëntor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SHOFER 2022 Deri më 14 Tetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL 2022 Deri më 14 Tetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 14 Tetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE BURIME NJËRËZORE 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE BURIME NJËRËZORE 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SHËRBIMET MBËSHTETËSE KUSHT: TE DI DHE TE NJOHI MIRE LIGJIN E PROKURIMEVE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS SEKTORI SHËRBIMET MBËSHTETËSE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE ARKIVË

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE RECEPSIONIST

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT JURIDIK DHE OPERACIONAL 2021

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE SPECIALIST JURIST DHE OPERACIONAL 2021