VENDE VAKANDE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE BURIME NJËRËZORE 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SHËRBIMET MBËSHTETËSE KUSHT: TE DI DHE TE NJOHI MIRE LIGJIN E PROKURIMEVE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS SEKTORI SHËRBIMET MBËSHTETËSE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE ARKIVË

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE RECEPSIONIST

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT JURIDIK DHE OPERACIONAL 2021

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE SPECIALIST JURIST DHE OPERACIONAL 2021

Ekspert i Ndërtimtarisë Civile

Kërkohet Ekspert i Fushës së Ndërtimtarisë Civile për të kryer akte ekspertize për vlerësimin e gjendjes dhe kushtet e godinës për përdorim Zyra Administrative.

Për më shumë informacion kontaktoni në adresën e email-it zyrtar: info@atk-kredi.gov.al / ose paraqituni pranë ambienteve tona në adresë: Njësia Administrative nr.5, Tiranë.
Rruga “Dora D’Istria’, Ndërtesa 22, Hyrja 1,Kodi 3771821017

KËRKOJMË AMBIENTE ME QIRA

Agjencia e Trajtimit të Kredive kërkon ambient me qira rreth zonës së Unazës së Vogël. Sipërfaqja e kërkuar është 300-350 m2. Zona e Tiranës së Re, Selitë, Komuna e Parisit, Rr. Kavajës, e aksesueshme ne rrugë kryesore. Cmimi është i diskutueshëm. Për cdo informacion na kontaktoni në adresën zyrtare: info@atk-kredi.gov.al