Ankandi

Njoftim Ankandi sipërfaqe 2000 m2 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi sipërfaqe 1400 m2 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi sipërfaqe 2000 m2 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi sipërfaqe 1400 m2 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi_prona 102-3 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi_prona 77-119 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi_prona 87-20 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi_prona 50-55 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi_prona 25-45 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi Berat Prona 3 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi Berat Prona 2 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi Berat Prona 1 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi Gramsh Për me shumë informacion paraqituni pranë adresës së re : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi Përmet Për me shumë informacion paraqituni pranë adresës së re : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi Përmet

Njoftim Ankandi Përmet

Njoftim Ankandi Zaberzan

Njoftim Ankandi Çepan

Njoftim Ankandi Zaberzan

Njoftim Ankandi Çepan

Njoftim Ankandi Zaberzan

Njoftim Ankandi Çepan

Njoftim Ankandi

Njoftim Ankandi

Fituesit e Ankandit

Dokumentacioni Ankandit

VENDE VAKANDE

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE RECEPSIONIST Deri më 07 Gusht 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PROTOKOLL DHE ARKIVE Deri më 21 Korrik 2023

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE MAGAZINIER Deri më 14 Korrik 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PROTOKOLL Deri më 1 Qershor 2023

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE RECEPSIONIST Deri më 1 Qershor 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE Deri më 13 Prill 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022 Deri më 23 Dhjetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 09 Dhjetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 17 Nëntor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022 Deri më 17 Nëntor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SHOFER 2022 Deri më 14 Tetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL 2022 Deri më 14 Tetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 14 Tetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE BURIME NJËRËZORE 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE BURIME NJËRËZORE 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SHËRBIMET MBËSHTETËSE KUSHT: TE DI DHE TE NJOHI MIRE LIGJIN E PROKURIMEVE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS SEKTORI SHËRBIMET MBËSHTETËSE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE ARKIVË

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE RECEPSIONIST

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT JURIDIK DHE OPERACIONAL 2021

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE SPECIALIST JURIST DHE OPERACIONAL 2021

NJOFTIM


PER TË GITHË TË INTERESUARIT, AGJENCIA E TRAJTIMT TË KREDIVE (ATK), TRANSFEROHET ME ZYRA DHE NGA DITA E HËNË, DATË 26.09.2022, DO TË VIJOJË USHTRIMIN E FUNKSIONIT, NË RRUGEN “RRAPO HEKALI” – SELITË, NJESIA BASHKIAKE NR.13 – TIRANË.
PER ME SHUMË INFORMACION NR. KONTAKTI TË SPECIALISTËVE SIPAS ZONAVE:
1.IRIDI DUSHA – QARKU KORCE – ELBASAN – NR.TEL. 0697068515
2.ANI ZADRIMA – QARKU BERAT – FIER – LUSHNJE – NR.TEL. 0696657777
3.ISIDA KASAJ – QARKU DIBER – KUKES – NR.TEL. 0685590709
4.ADELA XHETANI – QARKU LEZHE – DIBER – NR.TEL. 0696245565
5.AISEL HASKAJ – QARKU SHKODER – NR.TEL. 0689089999
6.IRISA MALO – QARKU GJIROKASTER – VLORE – NR.TEL. 0686061027 7.SINDI MUSHA – QARKU TIRANE – DURRES – KAVAJE – NR.TEL. 0684234496

  1. ERJON SALIU-0692520193
    FALEMINDERIT PËR MIRËKUPTMIN!

Ekspert i Ndërtimtarisë Civile

Kërkohet Ekspert i Fushës së Ndërtimtarisë Civile për të kryer akte ekspertize për vlerësimin e gjendjes dhe kushtet e godinës për përdorim Zyra Administrative.

Për më shumë informacion kontaktoni në adresën e email-it zyrtar: info@atk-kredi.gov.al / ose paraqituni pranë ambienteve tona në adresë: Njësia Administrative nr.5, Tiranë.
Rruga “Dora D’Istria’, Ndërtesa 22, Hyrja 1,Kodi 3771821017

KËRKOJMË AMBIENTE ME QIRA

Agjencia e Trajtimit të Kredive kërkon ambient me qira rreth zonës së Unazës së Vogël. Sipërfaqja e kërkuar është 300-350 m2. Zona e Tiranës së Re, Selitë, Komuna e Parisit, Rr. Kavajës, e aksesueshme ne rrugë kryesore. Cmimi është i diskutueshëm. Për cdo informacion na kontaktoni në adresën zyrtare: info@atk-kredi.gov.al