Prokurime te AMGKPT

AMGKP, si cdo institucion tjeter shteteror, shpall njoftimet per Prokurime ne Portalin qendror e Agjencise se Prokurimit Publik. Per te pare njoftimet tona per Prokurime, ju lutemi te vizitoni adresen e internetit www.app.gov.al ose duke klikuar ne imazhin e meposhtem.

Agjencia e Prokurimit Publik