Kontakt – Agjencia e Menaxhimit të Garancive dhe Kredive të Pakthyera

Adresa: Njësia Administrative nr.13, Tiranë.
Rruga “Rapo Hekali”, Kati 1, Selitë

Tel/Fax: +355 4 222 6817   Sektori Juridik,Drejtoria e Përgjithshme
…………+355 4 22 26 313    Sektori i Financës,Drejtoria e Përgjithshme

Email: info@amgkp.gov.al