Kontakt – Agjencia e Trajtimit te Kredive

 

Adresa: Njësia Administrative nr.5, Tiranë.
Rruga “Dora D’Istria’, Ndërtesa 22, Hyrja 1,Kodi 3771821017

Tel/Fax: +355 4 22 26 817    Sektori Juridik,Drejtoria e Përgjithshme
…………+355 4 22 26 313    Sektori i Financës,Drejtoria e Përgjithshme

Email: info@atk-kredi.gov.al