VENDE VAKANDE

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE Deri më 15 Dhjetor 2023

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE ASISTENTE Deri më 17 Nëntor 2023

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE RECEPSIONIST Deri më 07 Gusht 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PROTOKOLL DHE ARKIVE Deri më 21 Korrik 2023

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE MAGAZINIER Deri më 14 Korrik 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PROTOKOLL Deri më 1 Qershor 2023

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE RECEPSIONIST Deri më 1 Qershor 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE Deri më 13 Prill 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022 Deri më 23 Dhjetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 09 Dhjetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 17 Nëntor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022 Deri më 17 Nëntor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SHOFER 2022 Deri më 14 Tetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL 2022 Deri më 14 Tetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 14 Tetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE BURIME NJËRËZORE 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE BURIME NJËRËZORE 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SHËRBIMET MBËSHTETËSE KUSHT: TE DI DHE TE NJOHI MIRE LIGJIN E PROKURIMEVE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS SEKTORI SHËRBIMET MBËSHTETËSE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE ARKIVË

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE RECEPSIONIST

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT JURIDIK DHE OPERACIONAL 2021

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE SPECIALIST JURIST DHE OPERACIONAL 2021

Kërkesë për topograf të liçensuar

Agjencia e Trajmit të Kredive (ATK) kërkon topograf i liçensuar për të kryer planet e rilevimit për pasuritë e paluajtshme të mëposhtme:

 • Pasuria “Depo”, me nr. hipotekor 163, datë 17.11.2006 dhe sip.73.5 me vendndodhje në Lagjen “28 Nëntori” në Vlorë. 
 • Pasuria “Magazinë” me nr. hipotekor 1387 datë 04.09.1995 me vendndodhje në fshatin Qerret, Shllak të Shkodrës.
 • Pasuria “Ndërtesë” me nr. hipotekor 488 datë 03.03.1993 me vendndodhje në fshatin Ibë, në Tiranë.
 • Pasuria “Banesë” me nr.hipotekor 144 datë 31.01.2000 me vendndodhje në fshatin Llakatund, në Vlorë.
 • Pasuria “Truall” me nr.235/115, ZK 8504, Vol. 18, Fq.104 me sip. 200 m2, me vendndodhje në fshatin Uznovë, në Berat. 
 • Pasuria “Apartament” me nr.376/9+1-4, ZK 1869, me sip.64 m2, me vendndodhje në fshatin Grudë e Re, në Shkodër. 
 • Pasuria “Shtëpi banimi”, me nr. Hipotekor 34, datë 08.08.2000, ZK 3542 me vendndodhje në fshain Sukth, Durrës.

Kërkese për Ekspert Vlerësimi të Liçensuar

Agjencia e Trajmit të Kredive (ATK) kërkon ekspert vlerësues i liçensuar për të kryer raportet e vlerësimit për pasuritë e paluajtshme të mëposhtme:

 • Pasuria “ Truall” me nr.205/340, vol.5 , fq.30, ZK 1053 me sipërfaqe 1930.5 , e ndodhur në Arshi – Lengo, Gjirokastër.
 • Pasuria “Ndërtesë” me nr.219/25, regjistruar në Vol.4 , Fq.224 , ZK.1306 , me sip. Nd. 200 m2, e ndoshur në fshatin Çepan, Skrapar. 
 • Pasuria “Ndërtesë” me nr.156, rregjistruar në Vol.2 , Fq.201 , ZK.3868 , me sip.totale 655 m2 , e ndodhur në fshatin Zaberzan i Ri , Skrapar.
 • Pasurinë “Truall” me Nr. 2/53, Vol.13, Fq.74, ZK 2917 me sip. 3143.4 m2, e ndodhur në Përmet.
 • Pasuria “Arë” me nr. 33, ZK 1180 me sipërfaqe 1250 , e ndodhur në Gramsh. 
 • Pasuria “Arë” me nr. 87/20, ZK 1806, Vol.3, Fq.124 me sipërfaqe 1200 , e ndodhur në fshatin Çlirim, Berat. 
 • Pasuria “Arë” me nr. 102/3, ZK 1806, Vol. 2, Fq. 183, me sipërfaqe 5038 , e ndodhur në fshatin Çlirim, Berat. 
 • Pasuria “Ullishte” me nr. 25/45, ZK 1806, Vol.4, Fq.130, me sipërfaqe 1750 , e ndodhur në fshatin Çlirim, Berat. 
 • Pasuria “Arë” me nr. 77/119, ZK 1806, Vol.7, Fq.1 me sipërfaqe 2000 , e ndodhur në fshatin Çlirim, Berat.
 • Pasuria “Arë” me nr. 50/55, ZK 1806, Vol.5, Fq.198 me sipërfaqe 1400 , e ndodhur në fshatin Çlirim, Berat.

Ekspert i Ndërtimtarisë Civile

Kërkohet Ekspert i Fushës së Ndërtimtarisë Civile për të kryer akte ekspertize për vlerësimin e gjendjes dhe kushtet e godinës për përdorim Zyra Administrative.

Për më shumë informacion kontaktoni në adresën e email-it zyrtar: info@atk-kredi.gov.al / ose paraqituni pranë ambienteve tona në adresë: Njësia Administrative nr.5, Tiranë.
Rruga “Dora D’Istria’, Ndërtesa 22, Hyrja 1,Kodi 3771821017

KËRKOJMË AMBIENTE ME QIRA

Agjencia e Trajtimit të Kredive kërkon ambient me qira rreth zonës së Unazës së Vogël. Sipërfaqja e kërkuar është 300-350 m2. Zona e Tiranës së Re, Selitë, Komuna e Parisit, Rr. Kavajës, e aksesueshme ne rrugë kryesore. Cmimi është i diskutueshëm. Për cdo informacion na kontaktoni në adresën zyrtare: info@atk-kredi.gov.al