Kërkesë për topograf të liçensuar

Agjencia e Menaxhimit të Garancive dhe Kredive të Pashlyera (AMGKP) kërkon topograf i liçensuar për të kryer planet e rilevimit për pasuritë e paluajtshme të mëposhtme:

  • Pasuria “Magazinë” me nr. hipotekor 1387 datë 04.09.1995 me vendndodhje në fshatin Qerret, Shllak të Shkodrës.
  • Pasuria “Ndërtesë” me nr. hipotekor 488 datë 03.03.1993 me vendndodhje në fshatin Ibë, në Tiranë.
  • Pasuria “Banesë” me nr. hipotekor 144 datë 31.01.2000 me vendndodhje në fshatin Llakatund, në Vlorë.
  • Pasuria “Truall” me nr.235/115, ZK 8504, Vol. 18, Fq.104 me sip. 200 m2, me vendndodhje në fshatin Uznovë, në Berat. 
  • Pasuria “Shtëpi banimi”, me nr. Hipotekor 34, datë 08.08.2000, ZK 3542 me vendndodhje në fshain Sukth, Durrës.
  • Pasuria “Shtëpi banimi”, me nr. Hipotekor 175, datë 27.09.1999, ZK 1977, me sip. 95 m2 me vendndodhje në fshain Ibe, Tirane.