NJOFTIM


PER TË GITHË TË INTERESUARIT, AGJENCIA E TRAJTIMT TË KREDIVE (ATK), TRANSFEROHET ME ZYRA DHE NGA DITA E HËNË, DATË 26.09.2022, DO TË VIJOJË USHTRIMIN E FUNKSIONIT, NË RRUGEN “RRAPO HEKALI” – SELITË, NJESIA BASHKIAKE NR.13 – TIRANË.
PER ME SHUMË INFORMACION NR. KONTAKTI TË SPECIALISTËVE SIPAS ZONAVE:
1.IRIDI DUSHA – QARKU KORCE – ELBASAN – NR.TEL. 0697068515
2.ANI ZADRIMA – QARKU BERAT – FIER – LUSHNJE – NR.TEL. 0696657777
3.ISIDA KASAJ – QARKU DIBER – KUKES – NR.TEL. 0685590709
4.ADELA XHETANI – QARKU LEZHE – DIBER – NR.TEL. 0696245565
5.AISEL HASKAJ – QARKU SHKODER – NR.TEL. 0689089999
6.IRISA MALO – QARKU GJIROKASTER – VLORE – NR.TEL. 0686061027 7.SINDI MUSHA – QARKU TIRANE – DURRES – KAVAJE – NR.TEL. 0684234496

  1. ERJON SALIU-0692520193
    FALEMINDERIT PËR MIRËKUPTMIN!

Ankandi

Njoftim Ankandi sipërfaqe 2000 m2 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi sipërfaqe 1400 m2 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi sipërfaqe 2000 m2 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi sipërfaqe 1400 m2 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi_prona 102-3 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi_prona 77-119 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi_prona 87-20 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi_prona 50-55 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi_prona 25-45 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi Berat Prona 3 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi Berat Prona 2 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi Berat Prona 1 Për me shumë informacion paraqituni në adresën : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi Gramsh Për me shumë informacion paraqituni pranë adresës së re : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi Përmet Për me shumë informacion paraqituni pranë adresës së re : Pranë Njesisë Administrative Nr. 13, Rruga ” Rrapo Hekali”, Nd. 21, Selitë, Tiranë

Njoftim Ankandi Përmet

Njoftim Ankandi Përmet

Njoftim Ankandi Zaberzan

Njoftim Ankandi Çepan

Njoftim Ankandi Zaberzan

Njoftim Ankandi Çepan

Njoftim Ankandi Zaberzan

Njoftim Ankandi Çepan

Njoftim Ankandi

Njoftim Ankandi

Fituesit e Ankandit

Dokumentacioni Ankandit

VENDE VAKANDE

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE RECEPSIONIST Deri më 07 Gusht 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PROTOKOLL DHE ARKIVE Deri më 21 Korrik 2023

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE MAGAZINIER Deri më 14 Korrik 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PROTOKOLL Deri më 1 Qershor 2023

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE RECEPSIONIST Deri më 1 Qershor 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE Deri më 13 Prill 2023

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022 Deri më 23 Dhjetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 09 Dhjetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 17 Nëntor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022 Deri më 17 Nëntor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SHOFER 2022 Deri më 14 Tetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL 2022 Deri më 14 Tetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 14 Tetor 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE BURIME NJËRËZORE 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022 Deri më 08 Korrik 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE BURIME NJËRËZORE 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL 2022

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SHËRBIMET MBËSHTETËSE KUSHT: TE DI DHE TE NJOHI MIRE LIGJIN E PROKURIMEVE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS SEKTORI SHËRBIMET MBËSHTETËSE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST FINANCE

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE ARKIVË

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST RISKU

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE RECEPSIONIST

NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE SPECIALIST JURIST OPERACIONAL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE PËRGJEGJËS I SEKTORIT JURIDIK DHE OPERACIONAL 2021

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE SPECIALIST JURIST DHE OPERACIONAL 2021

Ekspert i Ndërtimtarisë Civile

Kërkohet Ekspert i Fushës së Ndërtimtarisë Civile për të kryer akte ekspertize për vlerësimin e gjendjes dhe kushtet e godinës për përdorim Zyra Administrative.

Për më shumë informacion kontaktoni në adresën e email-it zyrtar: info@atk-kredi.gov.al / ose paraqituni pranë ambienteve tona në adresë: Njësia Administrative nr.5, Tiranë.
Rruga “Dora D’Istria’, Ndërtesa 22, Hyrja 1,Kodi 3771821017

Drejtor i Përgjithshëm

Z. Eri Koshaj është Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Trajtimit të Kredive nga muaji shkurt 2018. Z.Koshaj  ka përfunduar Masterin Shkencor të Integruar të Nivelit të Dytë, pranë Fakultetit të Drejtësisë, në Universitetin “Marin Barleti”, në vitin 2007 dhe ka kryer Masterin Profesional në “Administrim Publik” në Universitetin “Aleksandër Moisiu”. Vlen për t’u përmendur eksperienca studimore 2-vjeçare në shkollën   Schtudienkolleg – Bonn, Gjermani.

Në karrierën e tij profesionale, ai ka mbajtur pozicione të ndryshme në administratën publike dhe në sektorin privat. Z. Koshaj e ka nisur karrierën e tij në vitin 2008 si Menaxher Marketingu pranë Kompanisë, AED Distribution duke vazhduar më pas si Asistent Ligjor pranë Agjencisë Concord T&T dhe Legal Expert në projektin SELEA, të financuar nga Komiteti Europian, të implementuar nga kompania Agrotec dhe Grontmij A/S, Danimarkë. Që prej vitit 2012, ka patur një eksperincë disa vjeçare fillimisht si Specialist i Burimeve Njerëzore dhe më pas si Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t, duke dhënë kontributin e tij në zgjidhjen e problematikave ligjore dhe ato logjistike.

Z.Koshaj e ka filluar eksperiencen e tij në Agjencine e Trajtimit të Kredive, që prej vitit 2016,si Përgjegjës i Sektorit Juridik dhe Arkëtime, më pas si Zv/Drejtor i Përgjithshëm dhe tanimë Drejtor i Përgjithshëm.

Z.Koshaj zotëron gjuhën angleze dhe atë gjermane

Është anëtar i Dhomës së Avokatisë që prej vitit 2013.

Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm

Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm

Z. Olsi Mëneri është Zëvendës Drejtor i Përgjitshëm i Agjencisë së Trajtimit të Kredive nga muaji nëntor 2022. Z. Mëneri është diplomuar pranë Universitetit Hertfordshire në Mbretërinë e Bashkuar me diplomën Bachelor në degën Administrim Biznes dhe Master i Shkencave në degën E Drejtë Ndërkombëtare dhe E Drejtë Ndërkombëtare Financiare. 

Gjithashtu, ai ka një eksperiencë disa vjeçare në Mbretërinë e Bashkuar, ku ka punuar si “Protection Consultant”, “Mortgage & Protection Adviser”, “Examiner at University of Greenwich”, etj. 

Z. Olsi Mëneri është çertifikuar në fusha të ndryshme si: “Mortgage Advice & Practice (CeMAP)”, “Financial Law & Public Law”, “Business Administration (BA Degree)”, “Human Resources”,etj. Z. Mëneri zotëron gjuhën angleze më së miri (DPSI) diplomuar në Universitetin Greenwich.

Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm

Z. Martin Mici është Zëvendës Drejtor i Përgjitshëm i Agjencisë së Trajtimit të Kredive nga muaji shtator 2021. Z. Mici ka një eksperiencë të gjerë në fushën bankare. Karrierën e tij e ka nisur pranë “Procredit Bank Albania”, ku ka shërbyer prej 9 vitesh, fillimisht si Analist kredie, Kordinator kredie, Nëndrejtor pranë Degës Gjirokastër, Sarandë, duke vazhduar më pas në pozicionin Drejtor Sektori në Biznesin e Vogël dhe Nëndrejtor I Divizionit të Rrjetit të Degëve dhe Biznesit të Vogël.

Në periudhën 2014-2019, Z. Mici ka operuar si Nëndrejtor I Divizionit të Rrjetit të Degëve dhe pranë “Alpha Bank”. Gjithashtu, ka eksperiencë dhe në fushën e hetimit tatimor, duke shërbyer si Drejtor i Përgjithshëm i Hetimit Tatimor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Në vitin 2020, Z. Mici ka dhënë kontributin e tij si Këshilltar i Ministrit të Financave.

Z. Martin Mici është diplomuar pranë Universitetit Bujqësor Tiranë me rezultate të larta (2005) dhe është çertifikuar në fushën bankare, të kontabilitetit, auditit, menaxhimit të riskut, etj duke kryer specializime dhe trajnime të ndryshme si: “Lidership in sales”, “Negotiation”, “Decision making”, “Time Management”, “Recruitment training”, “Innovation Audit”, “Business Packages”, “Financial Analysis”, “Credit Risk”, etj. Z. Mici zotëron gjuhën angleze dhe italiane.

KËRKOJMË AMBIENTE ME QIRA

Agjencia e Trajtimit të Kredive kërkon ambient me qira rreth zonës së Unazës së Vogël. Sipërfaqja e kërkuar është 300-350 m2. Zona e Tiranës së Re, Selitë, Komuna e Parisit, Rr. Kavajës, e aksesueshme ne rrugë kryesore. Cmimi është i diskutueshëm. Për cdo informacion na kontaktoni në adresën zyrtare: info@atk-kredi.gov.al